Statistik

Her har vi samlet statistik over vores Facebook og hjemmeside.

Mål for Facebook-siden 4periode:

Vi har per 19/12 fået 865 likes på facebook.com/4periode. Det er altså langt over vores mål på 400 likes. Ligeledes har vi opnået en rækkevidde/reach på 34203 personer i løbet af den periode, som vi har kørt projektet. Det vil sige fra 4/12 til 19/12/2013 klokken 10. Rækkevidden skal ses som et overslag over de brugere på facebook, som har set vores opslag enten i deres newsfeed eller fordi de har været inde og klikke på vores opslag – set er derfor ikke lig med interaktion, hvilket også forklares i afsnittet om strategi på sociale medier. I alt har 3973 personer interageret med vores facebookside enten ved at like, kommentere eller dele vores ting.

Mål for video: Vi satte et mål op for vores videoer på Facebook om, at hver video skulle nå et reach på 1000 personer og 200 afspilninger. Det mål blev langt overgået med et gennemsnit-reach på 2733, og ingen af de 30 videoer havde under 1000 i reach. Hvad angår visninger så havde vores Facebook-videoer en gennemsnitningvisning på 464 afspilninger. Her skal det dog nævnes, at fem videoer ikke nåede målet om 200 afspilninger. Tre af de videoer af spillerreaktioner og de sidste to er såkaldte teasere for artikler på vores hjemmeside.

Mål for netartikler:  De syv netartikler, som er blevet lagt på vores Facebook-side, har et gennemsnitligt reach 802, og målet omkring de 200 unikke sidevisninger på vores hjemmeside er også blevet nå med et gennemsnitligt antal sidevisninger på 218. Kun en enkelt har ikke fået nået de 200 visninger, men det skyldes, at den først er lagt ud den 18/12, hvor vi ikke har haft så meget aktivitet på siden.

De artikler som vi har fået bragt på jv.dk har fået 180 unikke klik i gennemsnit. Det er mere end hvad jv.dks egne sportsartikler trækker. Det snit ligger på omkring 100.

Se statistikken over klik på hjemmeside og jv.dk. Statistikken er opdateret klokken 9.30 d.19/12. Se tallene her

Mål for Live-scribble:

Herning-kampen: Fordelt over hele sendetidspunktet har vi haft 1148 seere.  Det er både seere, der er ledt ind via vores egen hjemmeside samt jv.dk.  Heraf tegner JV sig for 571. Det høje tal for Herning-kampen hænger sammen med, at der er tale om en udekamp, ligesom Tv3 Sports livestream ikke virkede.

Aalborg-kampen: I løbet af vores dækning har vi haft 724 seere. Igen er det jv.dk, der generer de fleste seere til vores dækning med 528 seere.

Til Frederikshavn kampen nåede vi 719 seere i løbet af dækningen. Igen her tegner jv.dk sig  for at have lokket de fleste seere ind på vores livedækning. JV står til den sidste kamp for 625 seere.

Like/kommentarer/delinger på facebook:

I afsnittet om brugerinddragelse belyses vores problemstilling angående de forskellige tal, vi får fra facebook på antallet af likes, kommentarer og delinger. Herunder findes linket, som påviser forskellen i de to opgørelsesmetoder. I Excel-arket defineres officiel, som Facebooks optælling, mens egen fintælling henviser til vores egen opgørelse.

Se statistik

Supplerende data:

Det følgende link er taget med, da Excel-arket indeholder data, som underbygger vores påstand om, at projektet har været en succes.

Excel-ark

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *