Vinkler og indholdselementer

Vores samlede webtema er et samsurium af forskellige elementer. De tre nyeste historier er placeret i en slider på forsiden for at give et hurtigt og aktuelt overblik.

I menuen har vi samtidig inddelt indholdet i forskellige kategorier i et forsøg på at gøre siden overskuelig og nem at navigere rundt på.

Alligevel er faktum, at mange af vores historier simpelthen dør, når de forsvinder fra vores forside. Det er naturligt, at nyere og mere aktuelle historier får flere kliks end ældre historier, men det er påfaldende, at de historier, der forsvinder fra forsiden, ikke længere læses overhovedet.

I den forbindelse må vi erkende, at siden kunne have været mere brugervenlig. Når historierne forsvinder fra forsiden, har vi forsømt at give brugerne en let måde at grave gamle historier frem på. Den eneste mulighed har været den manuelle med at scrolle langt, langt tilbage, og det har ikke været godt nok.

I stedet kunne vi have lavet links til de ældre historier og sat dem ind i de nye historier. Vi kunne eksempelvis have inddelt alle historier efter, hvilke spillere der medvirkede i dem. Så når der var en ny historie om én spiller, skulle alle de andre historier, den spiller havde medvirket i, ligge som et link, så læserne nemt kunne klikke sig ind på dem i stedet for at skulle lede efter dem på vores hjemmeside.

Indholdselementer
Video: Vi har produceret en stor del af video-indhold. Argumentet herfor fremgår flere steder på dette researchsite, men i bund og grund kan den store del af videoindhold forklares med, at vi har haft en begrundet formodning om, at det er sådan, vi kunne ramme vores målgruppe bedst.

Meget af videoindholdet er letfordøjeligt og let at gå til, når man som bruger har tid.

Det gør sig gældende for videoserien Sandhedens Time, som samtidig har haft til formål at give tilhængerne et anderledes blik bag kulisserne.

I forhold til reaktionshistorier i periodepauserne i forbindelse med kampene og reaktioner efter kampene har det også været vigtigt at kunne tilbyde noget eksklusivt. Vi har haft et ønske om at levere de umiddelbare reaktioner så hurtigt som muligt og før alle andre.

Deruodver har vi også brugt videoindslag på de hurtige nyhedshistorier, når der eksempelvis har været nyt om skadede spillere. Allerede tidligt i forløbet konstaterede vi således, at vores videoindhold når ud til langt flere end de skrevne historier og med ønsket om, at vores aktuelle og eksklusive historier skal nå ud til flest mulige, har video været en oplagt produktionsplatform.

Artikler: Video fylder langt den største del på vores produktionsplatform, fordi vi hurtigt kunne konstatere, at det var det, folk klikkede mest på.

Vi har brugt artikelplatformen, når vi har fundet det mest oplagt. Ofte har det haft til formål at give et anderledes indblik i spillere og ledere. Et eksempel var, da vi allierede os med en af de SønderjyskE-spillere, der er aktive på Twitter, for at give brugerne et anderledes indblik i, hvordan spillerne forbereder sig til kamp.

Artikelformatet er i det hele taget brugt til de mere personlige historier som fortællingen om, hvordan en canadisk målmand med en fortid i verdens bedste ishockeyliga lige pludselig ender i Vojens, eller fortællingen om, hvordan en canadier fejrer jul i Vojens, når familien er flere tusinde kilometer væk.

I hele forløbet har vi været bevidste om, at lange artikler ikke var den bedste måde at fortælle vores historier på, og det har vi fået bekræftet. Det er uomtvisteligt, at vores videoindslag hitter mere. Som en konsekvens heraf har vi også valgt, at mange af vores artikler skulle suppleres med en lille videoteaser, der er blevet præsenteret på vores facebookside et par timer før artiklernes publikation.

Artiklerne har haft til formål at give et anderledes indblik og forhåbentlige servere noget, som vores brugere ikke vidste i forvejen.

Livedækning: I forbindelse med de tre kampe mod Herning, Aalborg og Frederikshavn har vi leveret en livedækning via Scribblelive. For at nå ud til flest mulige har den både været tilgængelig på vores eget site samt hos jv.dk/sport.

Når vi har valgt at bruge kræfter på dette element, skyldes det igen, at vi med vores tilstedeværelse i Vojens har ønsket at levere noget eksklusivt indhold, som man ikke kan få andre steder. Godt nok offentliggjorde TV 3 Sport umiddelbart efter projektets begyndelse, at de ville livestreame fra samtlige tre kampe.

Det har med stor sandsynlighed kostet os seere, men alligevel har det ikke været på tale at sadle om. Som tidligere nævnt har ambitionen med dette projekt været at ramme en stor del af mobilbrugere. For dem har vi tilbudt noget eksklusivt og merværdi i forhold til de livescores mv. der er alternativet, hvis man er på farten.

Mapping: Vi har kun i meget ringe grad gjort brug af mappingmuligheden. Som det er redegjort for andetsteds på dette researchsite, ville vi gerne have benyttet mapping til at involvere vores brugere og for at få dem til at fortælle om deres bedste hockeyoplevelser. Det er vores vurdering, at et sådan kort kunne have været givtigt, fordi vi så i større grad havde fået en mere aktiv involvering fra de, der har fulgt projektet, men da responsen var meget lidt imponerende, fravalgte vi denne mulighed, idet vi vurderede, at det ganske enkelt ikke gav mening.

Det betyder, at mapping kun er brugt ved en enkelt historie, der har til formål at kortlægge en aktuel historie om tilskuerinteressen i de danske hockeyhaller i den forgangne sæson.

Instagram: Vi havde planer om at lave en kampreportage på Instagram, som skulle give brugerne et anderledes syn på kampen mellem SønderjyskE og Aalborg Pirates. Billederne skulle være detaljebilleder, som ikke nødvendigvis skulle give et overblik over kampen.
Da vi ikke oprettede en officiel Instagramkonto for projektet, lavede vi reportagen på et af gruppemedlemmernes private Instagramkonto. Billederne blev kun bragt dér, da vi ikke valgte at lave en Storify-artikel efterfølgende. Det gjorde vi ikke, da den “direkte” reportagedel dermed ville forsvinde.

Set i bakspejlet skulle vi have oprettet en officiel Instagramkonto til projektet, da mange flere følgere formentlig ville have set billederne på den måde. Omvendt kunne vi også blot have valgt at lave en Storify-artikel for at få billederne offentliggjort for en større mængde mennesker, nemlig dem, der ville have set dem på vores hjemmeside i en artikel.

Vi må derfor konkludere, at måden, vi lavede denne historie på, langt fra var optimal. Billederne figurerede dog også på vores hjemmeside i højre side, hvor vi havde en integreret Instagramfeed med billeder tagget med #4periode. Alligevel fungerede dette forsøg på en kampreportage ikke, da den simpelthen ikke kom ud til et stort nok antal brugere.

Vinkler

Vores valg af vinkler har vi allerede været inde på, men der lægger forskellige overvejelser bag.

For videoserien Sandhedens Time har det været vigtigt for os at give vores brugere et anderledes og underholdende indblik i en spillertrup.

Ønsket om et anderledes indblik gjorde sig også gældende i historien om Alfie Michaud. Vi ønskede at fortælle en anderledes og mere personlig historie om en af klubbens mest kendte spillere ud fra en undren om, hvordan en spiller med en fortid i en af verdens største ishockeyklubber ender i Vojens.

Gennem hele projektet har ambitionen for os været at levere eksklusivt indhold, som ingen andre kunne. Det er forklaringen på historien om Kim Lykkeskov, der mod forventning ikke blev klar til topkampen mod Herning.

I forhold til Herning-kampen bragte vi også en historie om Anders Overmark og Thomas Spelling, der som tidligere Herning-spillere tørstede efter revanche efter sæsonens hidtidige nederlag mod klubben. En vinkel, der er valgt i et forsøg på at give i, at ishockeykampe kan betyde andet end blot tre point.

I forbindelse med udekampen i Herning havde vi to af gruppens medlemmer ombord i SønderjyskEs spillerbus. Igen med det formål at levere et eksklusivt indhold, og det kastede blandt andet denne historie af sig.

Mapping er valgt til at fortælle historien om tilskuergennemsnittet i de forskellige danske hockeyhaller. Nye tal fra Danmarks Ishockey Union viste en fortsat fremgang i tilskuerantal, og vi vurderede, at den – særdeles aktuelle – historie var særligt velegnet til mapping.

Vi har forsøgt at få brugerne tættere på de spillere, de oplever på isen flere gange om ugen. Det kommer blandt andet til udtryk i denne kampoptakt, der er blevet bragt, fordi den gerne skulle give et indblik i nogle af de ting, der foregår på en kampdag, men som ikke er synlig for den menige tilskuer, når spillerne løber på isen i SE Arena i Vojens.

Ønsket om at få vores brugere tættere på spillerne er også forklaringen på, at vi valgte at bringe noget så simpelt som jubel i omklædningsrummet efter sejren over Aalborg Pirates.

Der er mange måder at bringe brugerne tættere på spillerne. Blandt andet har vi forsøgt at alliere os med en af de spillere, der i forvejen er aktiv på de sociale medier. Det kom der en historie om Tyler Gottos kampforberedelse ud af. Her supplerer vi et traditionelt interview med Gottos egne tweets, som har til formål i at give et anderledes indblik i, hvad en SønderjyskE-spiller foretager på en kampdag.

Et anderledes indblik i kampforberedelserne er også argumentet for historien om de forskellige spilleres ritualer. Et skævt og eksklusivt indblik i SønderjyskE-spillernes rutiner, før de går på isen.

I den afsluttende fase af vores dækning af SønderjyskE har vi også ønsket at tilføje lidt perspektiv. Hvad er det, der rører sig i ungdomsafdelingen og blandt de spillere, som den gængse SønderjyskE-fan formentlig ikke kender og samtidig bidrage med fortællingen om klubbens store drøm. At opfostre en spiller, der kan begå sig i verdens hårdeste liga.

Det har forhåbentlig medvirket til at give nogle af vores brugere et perspektiv og en viden, som de ikke havde i forvejen.

Vi har også ønsket at fortælle historien om de folk i SønderjyskE-regi, der ikke får den daglige omtale. Når SønderjyskE vinder, er det spillere og trænere, der får kreditten, men klubben er ligeså stor grad båret af en række frivillig som eksempelvis holdleder Gerd Petersen.
Historien er samtidig en fortælling om den rolle, som SønderjyskE som klub kan spille.

Det kunne vi også have valgt

4periode-projektet har kørt over en kort og særdeles intensiv periode, så selvfølgelig er der vinkler, som vi ikke har kastet os over. Man kunne have valgt at fortælle flere historier fra fansenes perspektiv eller andre dele omkring holdet.

Med den knappe tid til rådighed har vi dog prioriteret anderledes, da vi vurderede, at vores primære opgave var at fortælle historier om holdet, da vi havde en formodning om, at det var det, der var mest efterspurgt.

Som nævnt ville vi dog gerne have inddraget tilhængerne og deres oplevelser med holdet, men som skrevet andetsteds er det ikke lykkes at få tilstrækkelig respons til at føre den idé ud i livet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *